Sijoittajat

Hallinnointi > Hallitus

Hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuuden ja valvonnan. Hallitus huolehtii myös siitä, että yhtiöllä on yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot. Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen valittiin kuusi jäsentä 18.4.2024 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu tämän kutsusta niin usein kuin puheenjohtaja, joku muu hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen. Hallitus kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin. Hallituksen jäsenet saavat kuukausittain raportit konserniyhtiöiden tuloskehityksestä, budjettivertailusta ja vertailusta edelliseen vuoteen. Näiden raporttien ja budjetin avulla hallitus valvoo konserniyhtiöiden toimintaa ja talouden kehitystä. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan.

Yhtiöllä eikä hallituksella ole erillisiä valiokuntia.

Yhtiön hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja on Tapani Rautiainen ja varapuheenjohtaja on Taina Ahvenjärvi. Hallituksen jäseniä ovat Petri Roininen, Joonas Rautiainen, Mikko Larvala ja Vesa Lipsanen.

Hallituksen arvion mukaan Tapani Rautiainen, Joonas Rautiainen, Taina Ahvenjärvi ja Mikko Larvala ovat riippumattomia yhtiöstä sekä Ahvenjärvi ja Larvala merkittävistä osakkeenomistajista.

Petri Roininen on riippuvainen yhtiöstä, koska toimii yhtiön toimitusjohtajana.

Petri Roininen ja Tapani Rautiainen ovat riippuvaisia merkittävistä osakkeenomistajista, koska ovat merkittäviä osakkeenomistajia yhtiössä ja toimisuhteessa yhtiöihin, jotka omistavat vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

Joonas Rautainen on riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista, koska on toiminut viimeisen 3 vuoden aikana toimitusjohtajana yhtiössä, joka omistaa yli 10 prosenttia yhtiöstä.

Hallituksen jäsenten omistustiedot

Hallituksen jäsenten esittely

Tapani Rautiainen

Ekonomi Tapani Rautiainen (s. 1957) on ollut hallituksen jäsen ja hallituksen puheenjohtaja 13.1.2015 lähtien. Rautiainen on toiminut vuodesta 1996 kiinteistösijoittajana. Tässä toiminnassa Rautiainen on ollut Avaintalot Oy:n ja Suomen Lähiöasunnot Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2004, Maakunnan Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006 sekä Orava Asuntorahasto Oyj:n hallituksen jäsen 30.12.2010-22.3.2017 ja hallituksen varapuheenjohtaja 18.12.2017 lähtien (1.10.2018 alkaen Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj). Rautiainen oli vuodesta 1993 vuoteen 1996 Jyväskylän palvelualojen oppilaitoksen talouspäällikkö. Vuosina 1982–1993 Rautiainen oli valtion kiinteistöistä huolehtineen rakennushallituksen alaisen Keski-Suomen rakennuspiirin hallintopäällikkö. Rautiainen on lisäksi yli sadan kiinteistöosakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen tai hallituksen puheenjohtaja.

Taina Ahvenjärvi

OTK, VT Taina Ahvenjärvi (s. 1960) on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2016. Hän toimii tällä hetkellä kehitys- ja hallintojohtajana Finanssiala ry:ssä. Ahvenjärvellä on yli 25 vuoden kokemus varallisuudenhoitoon ja sijoittamiseen liittyvistä tehtävistä mm. Nordea Pankissa Suomessa ja Pohjoismaissa. Lisäksi Ahvenjärvi toimii tällä hetkellä APV-Tutkinnot Oy:n, Sijoittajien Korvausrahaston ja Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n hallituksen jäsenenä.

Mikko Larvala

Mikko Larvala (s. 1966) on toiminut osakkaana Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:ssä 1.8.2017 alkaen. Sitä ennen hän on työskennellyt asianajajana toisessa kansainvälisessä asianajotoimistossa Helsingissä vuosina 2012 – 2017, rahoitusjohtajana kiinteistösijoitusyhtiössä vuosina 2010 – 2012, osakkaana PCA Corporate Financessa (nykyinen Nordhaven Corporate Finance) vuosina 2009 – 2010, johtajana HSH Nordbank AG:n Suomen sivukonttorissa vuosina 2005 – 2008, johtajana Aareal Bank AG:N Ruotsin sivukonttorissa 2004 – 2005, erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä koti- ja ulkomaisissa pankeissa sekä Rahoitustarkastuksessa vuosina 1993 – 2004. Orava Asuntorahasto Oyj:n hallituksen jäsen 2013-2017. Koulutukseltaan Larvala on oikeustieteen kandidaatti, varatuomari ja kauppatieteen maisteri.

Joonas Rautiainen

Joonas Rautiainen (s. 1990) on toiminut aikaisemmin Royal House Oy:ssä ja Maakunnan Asunnot Oy:ssä erilaisissa kiinteistösijoitustehtävissä. Rautiainen on monien asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden hallituksen jäsen. Koulutukseltaan Joonas Rautiainen on tradenomi.

Petri Roininen

Petri Roininen (s. 1964) on aikaisemmin toiminut Investors House Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Core Capital Oy:n toimitusjohtajana (2008–2014), Schauman Investment Oy:n toimitusjohtajana (2007-2008), Sponda Oyj:n liiketoimintajohtajana (2004–2006), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen edeltäjien pankinjohtajana (1994–2004) sekä SKOL ry:n projektipäällikkönä ja asiamiehenä (1990–1994). Joulukuusta 2017 lähtien Roininen on toiminut Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n hallituksen puheenjohtajana. Roininen on alan järjestöjen luottamustehtävissä muun muassa Suomen Yrittäjien Kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunnan puheenjohtaja, RAKL:n Asunnot-johtoryhmän jäsen sekä Helsingin Seudun kauppakamarin valtuuskunnan jäsen (2023). Roininen on Suomen Keskustan talouspoliittisen työryhmän jäsen. Koulutukseltaan Roininen on diplomi-insinööri.

Vesa Lipsanen

Vesa Lipsanen (s. 1955) on toiminut hallitusammattilaisena ja pääomasijoittajana vuodesta 2012 alkaen. Tätä ennen hän on ollut Lemminkäinen Oyj:n riskienhallintajohtajana 2010-2012, Oka Oy:n toimitusjohtajana ja aluejohtajana 2007-2010 sekä Rakennusliike Sulo Lipsanen Oy:n toimitusjohtajana 1989-2007. Lipsanen on Hallituspartnerit Helsinki Board Professionals Finland ry:n jäsen sekä toiminut useissa Kauppakamarijärjestön ja Rakennusteollisuus ry:n työryhmissä. Koulutukseltaan Lipsanen on diplomi-insinööri.