Sijoittajat

Osaketieto > Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset

Liputusilmoitukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen harri.valo(at)investorshouse.fi ja eija.tammiaro(at)investorshouse.fi.

Investors House on vastaanottanut seuraavat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaiset liputusilmoitukset