Sijoittajat

Hallinnointi

Hallinnointi

Investors House Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, Suomen lainsäädäntöön ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamiin, listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin. Investors House noudattaa listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on julkisesti saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Koodin tavoitteena on yhtenäistää Suomen listayhtiöiden hallinnointia sekä osakkeenomistajille ja muille sijoittajille jaettavaa tietoa. Lisäksi se edistää hallintoelimien avoimuutta ja korkeat kansainväliset vaatimukset täyttävien hyvien hallintokäytäntöjen noudattamista Suomen listayhtiöissä.

Yhtiö julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkaisemisen yhteydessä hallinnointikoodin mukaisen selvityksen Investors House Oyj -konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä kultakin tilikaudelta. Selvitys on saatavilla pdf-muodossa. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana. Ajantasaiset tiedot hallinnosta ja hallinnointijärjestelmästä löytyvät näiltä internetsivuilta.

Selvitys hallinnointi ja ohjausjärjestelmästä 2023