Sijoittajat

Osaketieto

Osaketieto

Investors Housella on yksi osakesarja. Kullakin osakkeella on yksi ääni.

Yhtiön osakepääoma on 2 555 543,23 euroa ja osakkeiden kokonaislukumäärä on 6 365 185 kpl. Yhtiön omassa hallussa oleva osakemäärä on 869 kpl ja ulkona oleva osakemäärä 6 181 418 kpl.

Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla. Yhtiön osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään 10.10.1998 lukien.

Yhtiön tiedossa ei ole osakassopimuksia.

Toimiala: Rahoituspalvelut
Toimialaluokka: Kiinteistöyhtiöt