Sijoittajat

Sijoituskohteena > Tunnusluvut

Tunnusluvut

Avainlukutaulukko

(milj. euroa)

2016 2017 2018 2019 2020
Liikevaihto 3 134 6 449 8 276 11 461 9 465
Nettotuotot 1 992 3 189 4 162 6 228 4 499
Käyvän arvon muutos 111 2 570 929 -553 -850
Nettotulos 298 5 047 2 386 2 083 -1 529
Operatiivinen tulos (EPRA*) 1 006 1 934 2 709 2 711 2 108
EPS, euroa 1,12 1,20 0,41 0,27 -0,32
Operatiivinen EPS (EPRA), euroa 0,04 0,46 0,45 0,45 0,35
Osinko per osake, euroa 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27**
Sijoituskiinteistöt 35 737 54 787 68 205 103 892 39 992
Osuudet osakkuusyhtiöissä 1 844 13 583 14 296 11 785 15 851
EPRA NAV per osake, euroa 6,99 7,92 8,12 7,71 6,54
EPRA NRV per osake, euroa - - - 8,45 7,60
Oman pääoman tuotto-% 18,6 % 14,9 % 5,0 % 3,7 % -3,0 %
Osinkotuotto-% 3,2 % 2,8 % 3,8 % 3,8 %
Omavaraisuusaste-% 49,8 % 61,0 % 53,4 % 47,5 % 55,2 %

*EPRA (The European Public Real Estate Association)
**Hallituksen ehdotus

EPRA- ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät Investors Housen tilinpäätöksestä sivuilta 25-26.

Taloudellisten tavoitteiden kehitys

Taloudelliset tavoitteet

  • Jatkuvasti kasvava osakekohtainen osinko
  • Omavaraisuusaste vähintään 45 %

Omavaraisuusaste

Osakekohtainen osinko