Sijoittajat

Sijoituskohteena > Tunnusluvut

Tunnusluvut

Avainlukutaulukko

(milj. euroa)

2017 2018 2019 2020 2021
Liikevaihto 6 449 8 276 11 461 9 465 9 764
Nettotuotot 3 189 4 162 6 228 4 459 3 802
Nettotulos 5 047 2 386 2 083 -1 961 -769
Operatiivinen tulos (EPRA*) 1 934 2 709 2 711 2 108 2 833
EPS, euroa 1,20 0,41 0,27 -0,37 -0,10
Operatiivinen EPS (EPRA), euroa 0,46 0,45 0,45 0,35 0,46
Osinko per osake, euroa 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29
Osinkotuotto-% 2,8 % 3,8 % 3,8 % 4,6 % 5,1 %***
Sijoituskiinteistöt 54 787 68 205 103 892 39 992 25 989
Osuudet osakkuusyhtiöissä 13 583 14 296 11 785 15 851 745
Käyvän arvon muutos 2 570 929 -553 -1 350 -2484
EPRA NAV per osake, euroa 7,92 8,12 7,71 6,54 5,95
EPRA NRV per osake, euroa - - 8,45 7,60 8,27
Oman pääoman tuotto-% 14,9 % 5,0 % 3,7 % -3,9 % -2,1 %
Omavaraisuusaste-% 61,0 % 53,4 % 47,5 % 54,9 % 58,0 %

*EPRA (The European Public Real Estate Association)

EPRA- ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät Investors Housen tilinpäätöksestä sivuilta 25-26.

**Hallituksen ehdotus

***Edellyttäen, että vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen osinkoehdotuksen

Taloudellisten tavoitteiden kehitys

Taloudelliset tavoitteet

  • Jatkuvasti kasvava osakekohtainen osinko
  • Omavaraisuusaste vähintään 45 %

Omavaraisuusaste, %

Osakekohtainen osinko, euroa