Sijoittajat

Sijoittajat > Investors House sijoituskohteena

Investors House sijoituskohteena

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla. Katso toimitusjohtajan esitys Investors Housesta sijoituskohteena:

Yhtiön kiinteistöportfolion arvo on moninkertaistunut viime vuosien aikana. Myös palvelut eli rahastoliiketoiminta ja kiinteistövarallisuudenhoito ovat kasvaneet voimakkaasti, ja näiden odotetaan toimivan keskeisinä kasvun ajureina jatkossakin.

Toimintamalli yhdistettynä nopeaan reagointikykyyn ja innovatiiviseen ajattelutapaan tuotti tulosta edellisen strategiakauden 2015-2019 aikana:

  • Yhtiö sai aktiivisen kokoamistyön tuloksena haltuunsa kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjun
  • Yhtiö oli Helsingin pörssin päälistan nopeimmin kasvanut yritys
  • Yhtiön rullaava 12 kuukauden operatiivinen tulos parani 20 vuosineljännestä peräkkäin
  • Yhtiö maksoi viimeiset viisi vuotta kasvavaa osakekohtaista osinkoa
  • Yhtiö onnistui tavoitteessaan tuottaa yli 10 prosentin vuotuista kokonaistuottoa neljänä vuotena viidestä

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja rahoitusmarkkinan koko arvoketjussa

Kasvumarkkina

Kiinteistösijoittamisen ja siihen liittyvien palvelujen kysyntä kasvaa mm. kaupungistumisen, alhaisen korkotason ja kiinteän omaisuuden arvopaperistumisen johdosta

Arvoketju

Koko kiinteistö- ja finanssimarkkinan arvoketjun hallinta tarjoaa useampia kasvu- ja tuottomahdollisuuksia

Toimintamallinsa johdosta yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla

Tuotot muodostuvat useasta eri lähteestä: vuokratuotoista, rakennuttamisen ja kehitystoiminnan katteesta, kiinteistövarallisuudenhoidon palkkioista, rahastoliiketoiminnan palkkioista ja mahdollisista kiinteistöjen arvonmuutoksista

Omistaja-arvo

Tavoitteena tasaisesti kasvava osakekohtainen osinko

Ennustettava tuottokehitys ja riittävä vakavaraisuus

Kustannustehokkuus ja yrittäjämäisyys sisällä liiketoimintamallissa

Investors Housen kilpailuedut add

1. Skaalautuva liiketoimintamalli mahdollistaa monta ansaintalogiikkaa

2. Skaalautuvuus ja matalat konsernikulut tuovat kustannustehokkuutta

3. Suhteessa perinteisiin kiinteistösijoitusyhtiöihin:

  • Vähän pääomaa sitovat palvelutuotot parantavat pääoman tuottoa
  • Hankekehitys nostaa kohdekohtaista tuottoa
  • Transaktioaktiivisuus parantaa pääoman kiertoa
  • Usean ansaintalogiikan johdosta riski on hajautettu
  • Kaikki edelliset parantavat tuotto-/riski profiilia