Sijoittajat

Hallinnointi > Johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtajan nimittää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernin operatiivista toimintaa hallituksen vahvistaman strategian ja ohjeiden mukaan. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.1.2015 lukien DI Petri Roininen.

Konsernilla on johtoryhmä, johon kuuluu toimitusjohtajan lisäksi neljä jäsentä. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Johtoryhmän jäsenten omistustiedot

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten esittely

Toimitusjohtaja

Petri Roininen

Petri Roininen (s. 1964) on aikaisemmin toiminut Investors House Oy:n (nykyinen Sijoitustalo IVH Oy) hallituksen puheenjohtajana ja Core Capital Oy:n toimitusjohtajana (2008–2014), Sponda Oyj:n liiketoimintajohtajana (2004–2006), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja sen edeltäjien pankinjohtajana (1994–2004) sekä SKOL ry:n projektipäällikkönä ja asiamiehenä (1990–1994). Roininen on kymmenien asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden hallituksen jäsen tai hallituksen puheenjohtaja sekä Oy Helsingin Asuntohankinta Ab hallituksen jäsen. 18.12.2017 lähtien Roininen on toiminut Orava Asuntorahasto Oyj:n (1.10.2018 alkaen Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj) hallituksen puheenjohtajana. Roininen on toiminut Maakunnan Asunnot Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2013. Roininen on alan järjestöjen luottamustehtävissä muun muassa Suomen Yrittäjien Kasvuyrittäjäverkoston puheenjohtaja ja RAKL:n Asunnot-johtoryhmän jäsen. Koulutukseltaan Roininen on diplomi-insinööri.

Johtoryhmä

Matti Leinonen

Talousjohtaja Matti Leinonen on koulutukseltaan taloushallinnon tradenomi ja hänellä on 12 vuoden työkokemus taloushallinnon asiantuntijatehtävistä sisältäen tilitoimistoalalla asiakasvastaavan ja pääkirjanpitäjäryhmän esimiehen työtehtävät.

Antti Lahtinen

Antti Lahtinen toimii Kiinteistövarallisuudenhoidosta vastaavana johtajana. Vastuualue pitää sisällään Investors Housen ja sen tytäryhtiöiden omistamat kiinteistöt, Investors Housen hallinnoimat muiden omistamat kiinteistöt sekä OVV-ketjun. Lahtinen on aiemmin toiminut Investors House Rahastot Oy:ssä kiinteistö- ja osakerahastojen salkunhoitajana. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri. Vuosina 2012–2018 Lahtinen työskenteli Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtajana ja sitä ennen eri tehtävissä pääomamarkkinoilla.

Timo Rantala

MBA, KJS, LKV, merkonomi Timo Rantala nimitettiin 17.8.2020 johtajaksi vastuualueenaan vaihtoehtoissijoitukset ja uudet liiketoiminnot. Hän on konsernin johtoryhmän jäsen. Rantala on toiminut aiemmin Fennia Varainhoidon kiinteistösijoituksista vastaavana johtajana. Hän on vuodesta 1984 toiminut mm.Fennia -ryhmän, Lemminkäisen, Eläke-Varman, Valion Eläkekassan ja Hakan vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Rantala on Levin Matkailukeskus Oy:n ja Investors House Rahastot Oy:n hallituksen jäsen. Aikaisempaa hallituskokemusta Rantalalla on mm. Avara Oy:ssä, Espoon Asunnot Oy:ssä, Tyvene Oy:ssä, Holiday Club Resorts Oy:ssä, Investors House Oyj:ssä, Fennia Kiinteistökehitys Oy:ssä sekä useiden yhtiöiden ja rahastojen sijoitusneuvostojen jäsenenä. Hänellä on myös luottamustehtäviä alan järjestöissä kuten Scandinavian Investors Property Association SIPA ja Rakli.

Aarni Pursiainen

Aarni Pursiainen on johtoryhmän jäsen ja tytäryhtiö Investors House Rahastot Oy:n toimitusjohtaja. Pursiaisen vastuulla ovat kiinteistö- ja osakerahastot sekä uusien rahastojen ja asiakkuuksien kehittäminen. Pursiainen on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori. Hän on vuosina 2001-2019 toiminut useissa Fennia -ryhmän sijoitustoiminnan asiantuntija- ja johtotehtävissä, viimeksi Fennia Varainhoidon sijoitusjohtajana ja toimitusjohtajan varamiehenä. Pursiainen on toiminut myös useiden rahastoyhtiöiden hallitustehtävissä sekä yksityisten sijoitusyhtiöiden ja pääomarahastojen sijoitusneuvostojen jäsenenä.

Marja Törnroos

Investors Housen kiinteistösijoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen on diplomi-insinööri Marja Törnroos. Hänen vastuullaan on yhtiön omistamien kiinteistöjen ja kiinteistösijoitusten tuotosta vastaaminen, kiinteistörahastojen riskienhallintatehtävät sekä osallistuminen investointi- ja myyntiprojekteihin. Törnroos on toiminut 13 vuotta eläkevakuutusyhtiö Varman Kiinteistösijoitusyksikössä viimeksi kiinteistösijoituspäällikkönä sekä ennen tätä kansainvälisen kiinteistökonsulttiyritys Catellan palveluksessa. Törnroosilla on yleisauktorisoidun kiinteistöarvioijan AKA-pätevyys. Hän on toiminut myös pitkään toimialajärjestö RAKLIn luottamustehtävissä, viimeksi Sijoittaminen-toimikunnassa.