Sijoittajat

Hallinnointi > Sisäpiiri

Sisäpiiri

Investors House Oyj noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), Suomen arvopaperimarkkinalakia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan (Fiva) ohjeita ja määräyksiä sekä Nasdaq OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, jonka mukaan sisäpiiriläisen on suositeltavaa ajoittaa yhtiön arvopapereiden kaupankäynti niihin hetkiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista. Investors Housen hallitus on tällä perusteella päättänyt, että sisäpiiriläisten kaupankäyntirajoitus alkaa 30 vuorokautta ennen yhtiön osavuosikatsaus- tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista.

Yhtiön ilmoitusvelvollisia julkisia sisäpiiriläisiä ovat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmä ja tilintarkastaja. Yhtiö laatii hankekohtaisen sisäpiiriluettelon hankkeille, jotka sisältävät sisäpiiritietoa. Luetteloon merkittäville annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta. Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii toimitusjohtaja.

Yhtiö julkistaa ilmoitusvelvollisten julkisten sisäpiiriläisten sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet MAR-asetuksen vaatimusten mukaisesti, kun liiketoimien kokonaismäärä saavuttaa vuoden aikana 5 000 euron kynnysarvon. Ilmoitukset julkaistaan viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen.