Sijoittajat

Osaketieto > Osinko

Osinko

Osinkopolitiikka

Investors Housen osinkopolitiikkana on jakaa tasaisesti kasvavaa osakekohtaista osinkoa.

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2020 osinkoa yhteensä 0,27 euroa osakkeelta kahdessa tai useammassa erässä.

Osinkohistoria

*Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2020 osinkoa yhteensä 0,27 euroa osakkeelta kahdessa tai useammassa erässä seuraavasti:
Osingonmaksun ensimmäisen erän 0,14 euroa osakkeelta täsmäytyspäivä on 28.4.2021 ja osinko maksetaan 5.5.2021 alkaen.
Loppuosan osingosta eli 0,13 euroa osakkeelta päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osingon jakamisen ajankohdasta vuoden 2021 aikana.