Sijoittajat

Sijoituskohteena > Markkina

Markkina

Investors House toimii Suomen kiinteistö- ja kiinteistörahoitusmarkkinassa. Investors Housen toimintoihin kuuluvat tonttien hankinta, kaavoitus ja hankekehitys, kiinteistöjen rakennuttaminen ja omistaminen, kiinteistöjen vuokraus ja isännöinti sekä kiinteistö- ja osakerahastojen hallinnointi.

Investors Housen sijoitusten suurin paino on toimitilakiinteistöissä ja asunnoissa, jotka sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla ja maakunnallisissa kasvukeskuksissa. Sijoituskiinteistöjemme käypä arvo vuoden 2021 lopussa oli n. 26 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuuskiinteistöjemme käypä arvo oli n. kahdeksan miljoonaa euroa.

Rakennettu ympäristö on suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta

Suomen kansallisvarallisuudesta 565 miljardia euroa eli yli 70 prosenttia on kiinni rakennetussa ympäristössä. Rakennusteollisuus, kiinteistöala ja alaan liittyvät palvelut työllistävät yli puoli miljoonaa suomalaista ollen Suomen suurin työllistäjä. Rakennetun ympäristön osuus kasvihuonepäästöistä ja energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia. Kiinteistöjen energiankäytön vähentämisellä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kestävä rakentaminen säästää ympäristöä. (Lähde: Rakennusteollisuus RT)

Kysyntään vaikuttavat tekijät

Toimitila- ja asuntomarkkinan tilakysyntään vaikuttavia tekijöitä (lyhyt aikaväli):

  • yleinen talouden kehitys
  • työpaikkojen määrä
  • työttömyysaste
  • yritysten ja kuluttajien luottamus talouteen
  • korkotaso

Toimitila- ja asuntomarkkinan tilakysyntään vaikuttavia tekijöitä (pitkä aikaväli):

  • tilatarpeiden muutokset
  • väestönkasvu
  • muuttoliike
  • kestävä kehitys

Miksi sijoittaa kiinteistöihin

Hajautushyöty

Osana osakkeista ja korkosijoituksista koostuvaa sijoitussalkkua kiinteistösijoitukset tarjoavat hajautushyödyn, joka parantaa salkun riskikorjattua tuottoa.

Juokseva tuotto

Kiinteistösijoitukset tuottavat tyypillisesti vakaata kassavirtaa, jonka saaminen esimerkiksi korkosijoituksista on haastavaa nykyisessä markkinatilanteessa.

Hyvä riskikorjattu tuotto

Kiinteistösijoitusten pitkän aikavälin tuotto on suhteessa riskiin hyvä verrattuna muihin omaisuuslajeihin.

Inflaatiosuoja

Inflaatio ei ole tällä hetkellä iso riski, mutta historiallisesti kiinteistösijoitukset ovat tuottaneet hyvin korkean inflaation jaksoina.

(Lähde: Rakli)

Lähiajan markkinanäkymät

Lue lisää Investors Housen tuoreista markkinanäkymistä Investors View -kuukausikatsauksesta.