Sijoittajat

Sijoituskohteena > Näkymät

Näkymät

Ohjeistus tilikaudelle 2023 (päivitetty 4.7.2023)

Investors House arvioi vuoden 2023 tuloksen olevan hieman parempi tai samalla tasolla kuin vuoden 2022 tulos.

Aiempi ohjeistus tilikaudelle 2023 (julkaistu 13.2.2023)

Investors House oheistaa vuodelle 2023 tilikauden tulosta aikaisemman operatiivisen tuloksen (Epra) sijaan. Investors House arvioi vuoden 2023 tuloksen olevan samalla tasolla kuin vuoden 2022 tulos.

Yhtiö on aikaisemmin pitkään ohjeistanut operatiivista tulosta (EPRA). Muutoksen taustalla on konsernin liiketoiminnan ja ansainnan monipuolistuminen ja sen huomioon ottaminen myös ohjeistuksessa. Vahvan vuokraus- ja palveluliiketoiminnan ohella kiinteistökehitys ja -kaupat ovat merkittäviä tuloskehityksen kannalta. Operatiivinen tulos ei tavoita näitä. Siksi siirtyminen tilikauden tuloksen ohjeistamiseen antaa operatiivista tulosta kokonaisvaltaisemman kuvan kannattavuudesta.