Sijoittajat

Sijoituskohteena > Näkymät

Näkymät

Pörssitiedote 25.11.2020:

Investors House ohjeistaa jatkuvien toimintojen kassavirrallista tulosta kuvaavaa operatiivista tulosta
(EPRA).

Ohjeistus vuodelle 2020:
Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 operatiivinen tulos (EPRA) on hieman alhaisempi kuin vuonna 2019.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Olemme kuluneen vuoden aikana paitsi kohdanneet koronan myös panostaneet merkittävästi syksyllä
julkaistun uuden strategiamme valmisteluun. Uuden liiketoiminnan kehittämiseen on satsattu selvästi
normaalivuotta enemmän. Uuden liiketoiminnan kehittämisen menot on kirjattu kustannusperusteisesti
mikä osaltaan pienentää vuoden 2020 operatiivista tulosta. Tämä yhdessä koronasta aiheutuvien
maltillisten menetysten kanssa aiheuttaa operatiivisen tuloksen hienoisen laskun edellisvuoteen
verrattuna.’’