Sijoittajat

Sijoittajat > Investors House sijoituskohteena

Investors House sijoituskohteena

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.

Investors House Sijoittajapäivä-tapahtumassa 6.3.2023

Katso toimitusjohtajan esitys Investors Housesta sijoituskohteena:

Miksi sijoittaa Investors Houseen?

1. Jatkuvasti kasvava osinko

Tavoitteenamme on jakaa vuosittain kasvavaa osinko, missä olemme onnistuneet yhtäjaksoisesti jo seitsemän vuoden ajan.

2. Monipuolistuneet ansaintalähteet tuovat liiketoimintaan ennustettavuutta ja jatkuvuutta

Kiinteistö- sekä palveluliiketoiminnassa toimiminen monipuolistaa ansaintalähteitä ja parantaa ennustettavuutta. Lisäksi palveluliiketoiminnan kasvava osuus tasoittaa kiinteistösijoitusmarkkinan syklisyyttä.

3. Taseessa liikkumatilaa uusille investoinneille

Hyvässä kunnossa oleva taseemme mahdollistaa tulevaisuudessa laajentumisen palveluliiketoiminnoissa yrityskaupoilla sekä investoinnit kiinteistöomaisuuteemme kasvattamiseksi omistaja-arvoa luovalla tavalla.

4. Taloudellisesti sitoutunut johto ja yrittäjämäinen toimintatapa

Hallituksemme ja johtoryhmämme jäsenet lukeutuvat suurimpiin osakkeenomistajiimme eli johdon ja osakkeenomistajien intressit ovat yhtenäiset. Yrittäjämäinen ote on myös keskeinen arvomme, joka konkretisoituu koko henkilöstön henkilöstörahastossa. Haluamme, että osakkeenomistajilla, johdolla ja koko henkilöstöllä on selkeä yhteinen tavoite.

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja rahoitusmarkkinan koko arvoketjussa

Kasvumarkkina

Kiinteistösijoittamisen ja siihen liittyvien palvelujen kysyntä kasvaa mm. kaupungistumisen, alhaisen korkotason ja kiinteän omaisuuden arvopaperistumisen johdosta

Arvoketju

Koko kiinteistö- ja finanssimarkkinan arvoketjun hallinta tarjoaa useampia kasvu- ja tuottomahdollisuuksia

Toimintamallinsa johdosta yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla

Tuotot muodostuvat useasta eri lähteestä: vuokratuotoista, rakennuttamisen ja kehitystoiminnan katteesta, kiinteistövarallisuudenhoidon palkkioista, rahastoliiketoiminnan palkkioista ja mahdollisista kiinteistöjen arvonmuutoksista

Omistaja-arvo

Tavoitteena tasaisesti kasvava osakekohtainen osinko

Ennustettava tuottokehitys ja riittävä vakavaraisuus

Kustannustehokkuus ja yrittäjämäisyys sisällä liiketoimintamallissa

Investors Housen kilpailuedut add

1. Skaalautuva liiketoimintamalli mahdollistaa monta ansaintalogiikkaa

2. Skaalautuvuus ja matalat konsernikulut tuovat kustannustehokkuutta

3. Suhteessa perinteisiin kiinteistösijoitusyhtiöihin:

  • Vähän pääomaa sitovat palvelutuotot parantavat pääoman tuottoa
  • Hankekehitys nostaa kohdekohtaista tuottoa
  • Transaktioaktiivisuus parantaa pääoman kiertoa
  • Usean ansaintalogiikan johdosta riski on hajautettu
  • Kaikki edelliset parantavat tuotto-/riski profiilia